Silic One - Reparation av skador

Lättare skada mindre än 5x5 cm

Lär dig hur du reparerar mindre skador på båtens yta som har målats med Silic One
LOADING