Silic One - Reparation av skador

Lättare skada större än 5x5 cm

Lär dig hur du reparerar mindre skador som är större än 5x5 cm på båtens yta som har målats med Silic One
LOADING