Biocid-fri Fouling Release System – kundehistorie fra Landau

En ny dimensjon innen bunnstoff

Landau UK valgte Silic One Fouling Release System med mål om å bli ledende på markedet – med Hempel, som åpner opp for en helt ny tilnærming for å bekjempe begroing.

Påføringsresultat:

– Den nye påføringen har allerede vist imponerende resultater. I motsetning til annet bunnstoff er ikke Fouling Release System avhengig av biocider. Produktet er basert på silikon og hydrogel, som gir malingsoverflaten vannaktige egenskaper. Dette gjør det vanskelig for begroingsorganismer å feste seg til skroget, slik at de løsner lett når båten er i bevegelse.

– Lavere kostnader på lang sikt – Fouling Release-systemet koster litt mer det første året, men vedlikeholdskostnadene det neste året vil være lavere.

– Øker hastigheten og sparer drivstoff – Silic One reduserer friksjonen, noe som dermed øker farten og sparer drivstoff.

– Egnet til alle typer båter – Fouling Release System kan brukes på alle typer båter, unntatt tre, og i alle typer vann. Bruk og hastighet kan påvirke mengden begroing, derfor forventes det best ytelse på motorbåter.

– Vedlikehold – Det er enkelt å vedlikeholde Silic One. Vedlikeholdskostnaden er lavere enn for tradisjonelt bunnstoff. For å vedlikeholde systemet bør det påføres et nytt toppstrøk hvert år.

Denne nye Hempel Fouling Release-teknologien har tilført Landau UKs produktspekter en ny dimensjon. Sesongbasert konvensjonelt bunnstoff er under press på grunn av lovgivningen, noe som skaper et nytt behov for kundene våre, og vi har allerede merket oss noen besparelser.
Sarah Tayler, Marketing Manager, Landau UK
Vi elsker at selvrensingen er mest effektiv ved høyere hastigheter, men det har også vist seg å være mulig med selvrensing ved lavere hastigheter! En god investering, Landau UK. Takk for produkt-anbefalingen.
Eier av båten Fino, Swanwick Marina
tilkoblede produkter

Neste Inspirasjon

Silic One-referanseliste
Get inspired by Kari “Ruffe” Nurmi and switch to Silic One
LOADING