Hur man applicerar Hempels Underwater Primer

En utmärkt grundfärg, som ger ett bra spärrskikt med god vattenbeständighet och vidhäftningsförmåga på trä, stål samt i kölsvin.

Videoinstruktioner

Lär dig hur du applicerar Hempel's Underwater Primer genom att följa stegen som visas i videon

Steg för steg

Steg 1

Bär alltid lämpliga skyddskläder, inklusive handskar och skyddsglasögon.

Steg 2

Om båtens ytmaterial är skadat kan man behöva spackla, formklä och grundmalä.

Steg 3

När massan härdat ska det fyllda området och där runt om slipas till önskad profil.

Steg 4

Aplicera Light Primer (i Färgmanuallen hittar du information on hur många färglager som ska appliceras).

Steg 5

När det sista lagret applicerats ska Light Primer strykas med Tiecoat Underwater Primer.

Step 6

I Färgmanuallen hittar du information om hur manga färglager som ska appliceras.

Nästa instruktionsvideo

Hur man spacklar ytan
Hur man applicerar Hempels Light Primer
Hur man applicerar bottenfärg
LOADING