Πώς να εφαρμόσετε το Hempel’s Underwater Primer

Χρησιμοποιήστε το Underwater Primer ως μέρος ενός συστήματος ενός συστατικού κάτω από την ισαλογραμμή, συμπεριλαμβανομένων των καρίνων, και ως επίστρωση πριν από το αντιρρυπαντικό.

Οδηγίες βίντεο

Μάθετε πώς να εφαρμόζετε το Hempel’s Underwater Primer ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στο βίντεο

Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Hempel’s Underwater Primer

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, καθώς επίσης μάσκα και προστατευτικά γυαλιά

Βήμα 2

Εάν η επιφάνεια του σκάφους σας είναι κατεστραμμένη, τότε το στοκάρισμα, η ευθυγράμμιση και το αστάρωμα μπορεί να είναι απαραίτητα.

Βήμα 3

Μόλις η στοκαρισμένη περιοχή σκληρύνει, τρίψτε τη στοκαρισμένη και τη γύρω περιοχή στο απαιτούμενο προφίλ ευθυγράμμισης.

Βήμα 4

Εφαρμόστε το Light Primer (για τον ακριβή αριθμό των στρώσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, ελέγξτε το εγχειρίδιο βαφής).

Βήμα 5

Αφού εφαρμοστεί το τελευταίο στρώμα, βάλτε το Underwater Primer πάνω στο Light Primer. Το Underwater Primer πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 2 ώρες για να επιτευχθεί η βέλτιστη συνοχή.

Βήμα 6

Για τον ακριβή αριθμό των στρώσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, ελέγξτε το εγχειρίδιο βαφής.

Επόμενο Πώς να

Πώς να στοκάρετε την επιφάνεια
Πώς να εφαρμόσετε το Hempel’s Light Primer
Πώς να εφαρμόσετε αντιρρυπαντικά
LOADING