Hur man kontrollerar kompatibilitet med befintlig färg

Det är viktigt att välja det system som är bäst för båten. Vi erbjuder två beläggningssystem som passar till de flesta användningsområden: en-komponents (normal) och två-komponents (högprestanda).

Videoinstruktioner

Lär dig hur du kontrollerar kompatibilitet med befintlig färg

Steg för steg

Steg 1

För att kontrollera om den ursprungliga beläggningen är en-komponents eller två-komponents applicerar man Hempels Thinner 871 på ett testområde på båten och låter detta verka i 15 minuter.

Steg 2

Slipa ytan med skrapa eller gnid med en trasa.

Steg 3

Om det är klistrigt är det mest troligt att färgen är en-komponents och du ska alltså måla över med en annan en-komponentsfärg, eller ta bort den gamla färgen helt.

Steg 4

Om testområdet inte är klistrigt är det mest troligt att färgen är två-komponents och du kan då måla över med endera två-komponentsfärg eller en-komponentsfärg.

Nästa instruktionsvideo

Hur man spacklar ytan
Hur man applicerar Hempels Light Primer
Hur man applicerar Hempels Underwater Primer
LOADING