Hempel's Barnacle Remover

Ett medel som enkelt tar bort snäckor, genom kombination av kemiska och mekaniska processer, Hempels Barnacle Remover är utformad att användas på drivsystem, propellrar skrov och liknande. Hempels Barnacle Remover innehåller syror, använd därför avsedd personlig skyddsutrustning.

Steg för steg

Steg 1

Använd högtryckstvätt för att ta bort löst sittande marin beväxningfrån ytan.

Steg 2

Rör ordentiligt i produkten och spraya direkt på ett jämnt lager på snäckorna.

Steg 3

Låt produkten verka i 3-5 minuter. På grund av avrinning kan man behöva applicera mer av produkten med 1 minuts intervall på vertikala sidor.

Steg 4

Ta bort de upplösta snäckorna med högtryckstvätt och/eller skrapa (dvs. lätt slipning). Spola av med rent vatten och upprepa behandlingen vid behov.

Nästa instruktionsvideo

Hempel's Teak Cleaner
Hempel's Rubbing Liquid
Hempel's Gelcoat Cleaning Powder
LOADING