Hempel's Silic One båtbottenfärg rankat bäst i Chalmers-studie!

Vi är stolta att dela med oss av detaljerna från studien gjord på Chalmers

Hempel är stolta att den biocidfria båtbottenfärg - Silic One blev utnämnd till mest effektiva beväxningsförhindrade produkten för båtar i Östersjöregionen.

Tillsammans med kollegor vid Göteborgs Universitet, svenska miljöinstitutet IVL och Chalmers har Maria Lagerström undersökt om giftfria silikonfärger på fartyg- och fritidsbåtsskrov är ett gångbart alternativ till kopparbaserade båtbottenfärger för att motverka påväxt. 

Studien genomfördes under ett års tid på tre platser i Östersjöregionen och Skagerrak och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin.

"Det här innebär att vi nu har en fantastisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen till vårt känsliga innanhav. Detta är den första oberoende vetenskapliga studien som visar att silikonfärger är mer effektiva än kopparbaserade färger i Östersjöområdet"
Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap på Chalmers

En Chalmersledd studie visar att miljövänlig båtbottenfärg är mer effektiv mot påväxt än traditionell kopparbaserad färg. De svarta ytorna är målade med giftfri silikonbaserad färg, de röda är målade med kopparbaserad färg och de vita är helt obehandlade. Bilden är tagen vid Kristineberg, efter 2 års exponering i havet.

Till höger: Maria Lagerström.  Foto: Anna-Lisa Wrange, IVL

Hempel har återigen visat sig vara den ledande innovatören när det gäller högpresterande bottenfärg för båtar med minimal miljöpåverkan. 

Dessa resultat och det faktum att studien är utförd av Svenska miljöinsittutet och Göteborgs universitet är ytterligare ett bevis på att Silic One är den rätta produkten för din båt.

Du kan läsa mera på om studien på Chalmers officiella hemsida.

Den vetenskapliga artikeln “Are silicone foul-release coatings a viable and environmentally sustainable alternative to biocidal antifouling coatings in the Baltic Sea region?” har publicerats i tidskriften Marine Pollution Bulletin.

 

Om Chalmers
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator. Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

LOADING