Silic One - Reparasjon av skader

Silic One Middels skader over 5×5 cm

Finn ut hvordan du reparerer skader av medium omfang større enn 5 x 5 cm på en båt malt med Silic One
LOADING