Silic One - Reparation av skador

Medelstora skador större än 5×5 cm

Lär dig hur du reparerar mellanstora skador som är större än 5x5 cm på båtens yta som har målats med Silic One
LOADING