Hempel's Thinner 08570Beskrivning

HEMPEL FÄRGER tillverkas och levereras bruksfärdiga. Spädning krävs normalt inte efter att produkten är väl blandad och omrörd. I de fall där ett tunt skikt (''sealer'') skall påföras eller färgen blivit för tjock i kall väderlek kan spädning, med i databladet rekommenderad förtunning krävas, för att erhålla lämplig konsistens för applicering. Generellt skall spädning undvikas eller minimeras, för att säkerställa att kvalitén på målningsarbetet inte försämras p.g.a. för generös förtunning. Om appliceringen sker i höga temperaturer (luft och/eller stål) kan en spädning även över det rekommenderade krävas, för att undvika torrsprutning och dålig filmformation. HEMPEL´S THINNERS är blandade samman för att ge bästa möjliga stryk- och sprutbarhet. I vissa fall kan rena, vanliga lösningsmedel utnyttjas som ersättning. Då dessa produkter ligger utanför vår kontroll avsäger vi oss allt ansvar för resultatet då ersättande produkter används. Vid spädning följ anvisningarna på respektive produktdatablad och eventuella APPLICERINGSANVISNINGAR. För rengöring av utrustning med förtunning, vänligen se ANMÄRKNINGAR på nästa sida.
  • Rekommenderad användning

    08570 (4°C/39°F) HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15280, HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15890, HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15820
  • Product info

Hur Man

I våra praktiska guider hittar du allt om båtmålning, från grundläggande förklaringar till avancerade proffstips. Gå hit om du undrar över något, så får du veta allt du behöver

Hitta en återförsäljare

Tala om var du är eller leta själv på kartan. Oavsett hur du gör hittar du säkert en Hempel-återförsäljare nära dig.
LOADING