Hempel's Thinner 08570Beskrivelse

HEMPEL malinger bliver produceret og leveret på en sådan måde, at fortynding sædvanligvis ikke vil være nødvendig, såfremt malingen er korrekt blandet/rørt op. Imidlertid, hvis malingen påføres i lav lagtykkelse (f. eks. som "sealer coat") eller hvis malinger er blevet for tyk, f. eks. ved lave temperaturer, kan den HEMPEL THINNER der er angivet på produkt databladet tilsættes for at opnå egnede påføringsegenskaber. Generelt bør fortynding holdes på et minimum, da kvaliteten af malingsarbejdet vil blive påvirket af for megen fortynding. Imidlertid, hvis malingsarbejdet skal foregå ved høje temperaturer (luft og/eller stål) kan det undtagelsesvist være nødvendigt med fortynding ud over de grænser, der er nævnt på produkt databladet for at undgå støv-/tørsprøjtning og dårlig filmdannelse. HEMPEL'S fortyndere er sammensat således, at der til de foreskrevne anvendelser opnås de bedste resultater med hensyn til strygbarhed, sprøjteegenskaber etc. I nogle tilfælde kan almindelige handelsvarer anvendes som erstatning. Da sådanne produkter ikke er under vor kontrol, falder dette imidlertid uden for vort ansvarsområde. For hvert job skal det respektive produkt datablad konsulteres og - når relevant - PÅFØRINGSVEJLEDNINGEN. Med hensyn til værktøjsrengøring henvises til BEMÆRKNINGER på side 2/2.
  • Anbefalet brug

    08570 (4°C) HEMPEL'S SHOPPRIMER E 15280, HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15890 samt HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15820.
  • Product info

Hvordan

Vi giver dig nyttige tips og tricks, fra helt grundlæggende forklaringer til avancerede professionelle tricks. Så hvis du er i tvivl – vi har lige det, du har brug for af vejledning.

Find en forhandler

Fortæl os, hvor du er, eller brug kortet. Uanset hvad, er den nærmeste Hempel-forhandler sandsynligvis lige i nærheden.
LOADING